Jak známo, Máchova podobizna se nezachovala.  Všechny domnělé portréty jsou jen romantické představy malířů. Dlouho se mělo za to, že Mácha je vyobrazen v kapličce na hradě Vladštejn. Lori však všechny portréty Máchy zavrhla, že nikde si není podobný. Toto je moje verze Máchovy podoby dle svědectví Máchova spolužáka Petery, cituji: „S podobiznou Máchovou, jak ji časopisy přinášely, se Petera nikdy nespřátelil a tvrdil, že nejpodobnější tváří Máchově byla tvář Jana Nepomuckého na oltáři v kapli Lázní miletínských.“ Takže zde jeho tvář z kaple u Miletína. V jedné z knih o Máchovi jsem nalezl toto: Básníkův bratr Michal měl syna Václava (nar.1868), tento Máchův synovec, měl dvě dcery: Olgu (1899-1916) a Ellu (1897 – 1974), jejíž fotografický portrét je z roku 1973.

Miletínská kaple

Ella, Máchova praneteř

 

Porovnání podoby Máchy a Elly