9. října 1836 Karel Hynek Mácha napsal ve své světničce v Litoměřicích dopis Eduardu Hindlovi: „(…) Hanžburek – náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele, nechť kde chci, a ten černý Košťál na obzoru plamenného nebe při západu slunce, a ty modré hory – a ta rovina – ty skupiny stromů po ní – a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky – a to Labe pode mnou – a Hanžburek – Eduarde, to musíte vidět, to se nedá popsat…“

Hazmburk z Máchova okna v Litoměřicích