Pohlednice byly vytištěny v omezeném nákladu 10-50 ks. Ručně očíslovány a signovány. Všechny obrázky se vztahují ke K.H.M. Možno objednat i jako velkoformátový tisk, cena bez rámu 1.500 Kč, s rámem 2.000 Kč.  Tisk na ušlechtilý barytový papír ve studiu Alwa Martina Wágnera.

 

Údolí Cadore v Dolomitech. Tudy šel Mácha v roce 1834 pěšky do Benátek.

Kostel Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici v Praze, kde byl Mácha pokřtěn.

Karolinum, kde Mácha studoval na právníka.

 

Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici, kam Mácha chodil s dalšími vlastenci na hodiny češtiny vedené J. Jungmanem.  

 

Ve vinárně U dvou orlic v Praze se Mácha seznámil s Eleonorou Šomkovou (Lori).

 

Jak známo, Máchova podobizna se nezachovala.  Všechny domnělé portréty jsou jen romantické představy malířů. Dlouho se mělo za to, že Mácha je vyobrazen v kapličce na hradě Valdštejn. Lori však všechny portréty Máchy zavrhla, že nikde si není podobný. Toto je moje verze Máchovy podoby dle svědectví Máchova spolužáka Petery, cituji: „S podobiznou Máchovou, jak ji časopisy přinášely, se Petera nikdy nespřátelil a tvrdil, že nejpodobnější tváří Máchově byla tvář Jana Nepomuckého na oltáři v kapli Lázní miletínských.“ Takže zde jeho tvář z kaple u Miletína.  Více k tomu najdeš zde

Pohled z Máchova okna v Litoměřicích.

9. října 1836 Karel Hynek Mácha napsal ve své světničce v Litoměřicích dopis Eduardu Hindlovi: „(…) Hanžburek – náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele, nechť kde chci, a ten černý Košťál na obzoru plamenného nebe při západu slunce, a ty modré hory – a ta rovina – ty skupiny stromů po ní – a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky – a to Labe pode mnou – a Hanžburek – Eduarde, to musíte vidět, to se nedá popsat…“  

Měsíc poté Mácha nečekaně zemřel.

 

Petrská věž. Z trámu nad zvonem spadl Mácha jako kluk a jizvu na obličeji měl pak celý život.

 

Piaristické gymnázium v Panské ulici. Mácha zde studoval 1824-1830

 

Bezděz.