Před křtem knihy Máj v Litoměřicích jsem navštívil Máchovu světničku a vyfotil výhled z okna. Děkuji pánu z muzea, který byl ochoten dočasně přesunout vitríny a udělat tak místo…
„Byt můj v Litoměřicích jest jeden z nejpěknějších…Celé první poschodí, dva pokoje, na kopci, právě nad Labem. Z jednoho okna vidím k východu proti řece k Melníku, přes pevnost atd. Ze 3 oken hledím od pevnosti…až k Radobýlu, a Hanžburek – a ten černý Košťál na obzoru plameného nebe při západu slunce, a ty modré hory – a ta rovina – ty skupiny stromů po ní – a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky – a to Labe pode mnou – a Hanžburek…a posledním oknem vidím na půlnoc do Litoměřických hor k Auši /Úštěk/…“ (Z dopisu Hindlovi 9. října 1836.)